Gode lærere gjør en forskjell

Dyktige foredragsholder inspirerer meg. Professor Thomas Nordahl hører til blant disse. Han kunne fortelle at lærere er betydningsfulle. Vi gjør en forskjell. Lærernes evne til å lede klassen og inngå relasjoner med elevene er den faktoren som har størst betydning for elevene læringsutbytte. Det er jo godt å vite, og det gjør jobben både krevende, interessant og hyggelig.

Nordahl hever at lærerne må bygge og opprettholde relasjoner med hver enkelt elev. Elevene må føle at lærerne bryr seg, at de blir likt. Ros, oppmuntring og støtte er fremdeles medisin som virker, og (nesten) ingen tar skade av for mye oppmuntring. Gode lærere skal være gode og tydelige ledere i klasserommet, de skal gi tydelige instrukser om oppgaver og forventninger. Gode tilbakemeldinger og hjelp til å utvikle egne læringsstrategier er viktig. og ikke minst er det viktig at foreldrene støtter barna sine og har positive holdninger til skole og utdanning.

Jeg synes det var interessant at Nordahl framhevet hvor viktig det var for elevene å ha et sosialt og faglig miljø på skolen for å utvikle seg og lære. Dette er jo egentlig ikke så rart. Vi voksne kan vel også kjenne oss igjen i gleden ved å tilhøre et fagmiljø, og hvordan et godt, sosialt miljø på jobben kan bidra til at vi faktisk har lyst til å stå opp og gå på jobb hver dag. Og kanskje vi faktisk gjør en bedre jobb når disse forutsetningene er til stede?

Det som overrasket meg var at han påsto at 60 prosent av tiden i den norske skole ble brukt til at elevene jobbet selvstendig, på egen hånd. Ansvar for egen læring har lenge vært et skolemantra, men er alle elever moden for det? Har alle evne til å lage sin egen læringsplan og sitte i timevis og jobbe selvstendig? Hvordan kan vi etablere et sosialt og faglig fellesskap som støtter elevenes læringsarbeid? Her er mye å fundere over.

I foredraget sitt satte Nordahl dette inn i et større perspektiv. Han pekte på Norges lave score på kunnskapsundersøkelser, frafall i videregående skole og betydningen av utdanning for å hevde seg i framtidens samfunn. Jeg skal ikke påta meg å gi hele framstillingen her. Vil bare nøye meg med å si at foredraget var utrolig inspirerende, matnyttig og med mange konkrete holdepunkter. At det var fullt av innebygde humorbomber gjorde ingenting. Det er ingen tvil om at det er mye å ta fatt i her for lærere som vil utvikle seg og gi elevene godt læringsutbytte. Mottoet får være at vi lærer så lenge vi har elever!

Reklamer