Mørke skyer

17. april 2010. Mange flyturer gikk i (v)asken denne helgen.

Reklamer

Læringsplattform eller web 2.0?

Jeg fant denne lenken til en prosjektrapport om bruk av digitale læringsplattformer (LMS)  i forhold til bruk av web 2.0 som pedagogisk verktøy.

Look to Norway for læring og undervisning

Det er jo en besnærende tanke – at lille Norge skal være i forkant av utviklingen innen undervisning og læring. At vi skal tenke stort – tenke Nobel –  etablere en internasjonal pris for læring. At vi skal lede i stedet for å følge etter. At vi skal slutte å la PISA-resultat styre våre tanker om skolen og i stedet spørre oss selv: Hvor vil vi? Hvordan er morgendagens samfunn. Hvilket behov for kunnskap skal vi strekke oss etter? Og hvordan lærer skoleelever best?

Det var professor Stephen Heppell som lanserte disse tankene og inspirerte en hel forsamling:

– Dere har muligheten, dere har både pengene og et stabilt samfunn. Foreløpig har dere oljepenger å flyte på, men det er ikke nok. Dere trenger også å satse på utdanning i framtiden.

Han lanserte blant annet ideen om en pris innen utdanning og læring på linje med Nobelprisen på konferansen Dei gode døma. Utdanningsprisen kan bidra til utvikling og sette spor etter seg, slik Nobelprisen har gjort. Øystein Johannessen, avdelingsdirektør  i Kunnskapsdepartementet lovet å ta ideen om utdanningsprisen med seg til departementet. Jeg håper han ikke legger den i en skuff……

Løsningene for hvordan fremtidens norske skole skal se ut kunne Heppel ikke servere, men mange gode tanker og ideer til hvordan vi får hjulene til å gå rundt i det daglige skolearbeidet hadde både han og andre som deltok på konferansen.

Blogginnlegg  om tema fra Dei gode døma 2010:

Foto:  Luigi Diamanti

Digitale verktøy stimulerer til lærelyst – Dei gode døma 2010

Ingen vet hvordan verden ser ut i 2071, og hvilken kunnskap som trengs i samfunnet da. Kontinuerlig læring og utvikling er det viktigste: Stimuler elevenes kreativitet! mener trendanalytiker Ole Petter Nyhaug.

Ungdom KAN konsentrere seg – gitt tilpasset stimuli og interessante oppgaver, og bruk av digitale verktøy stimulerer til lærelyst, særlig hos gutter som faller utenfor. Nyhaugs spådom er at framtidens satsingsområder fra blant annet Sony og Nintendo, ledende spillutviklere, ikke vil komme innen skytespill, men innen to hovedområder:
1. Utdanning/ læring
2. Bevegelsesspill som wii ++

Dette er interessante tanker, og jeg håper Nyhaug har rett. Jeg ønsker en utvidet bruk av digitale verktøy velkommen til skolen, og håper at både lærere, og ikke minst foreldre, vil ta imot en slik utvikling på en positiv måte. Spill er kultur og i likhet med bøker, filmer, aviser og tv finnes det spill med både god og dårlig kvalitet. Men det åpner også mulighet for læring på mange felter. Foreløpig står vi bare ved terskelen av de muligheter innføring av pc i klasserommet vil føre til i framtiden. Som digitale innvandrere sliter vi lærere med å tilegne oss nye verktøy og finne bruksområder som kan øke aktivitet og læring i klasserommet. De beste rådene er da: Slipp elevene til!
Våg å slippe kontrollen. Fokuser på den gode historiefortellingen. Legg vekt på prosessen, kildebruk, innhenting av informasjon, kommunikasjon og interaksjon, men la elevene være eksperter på de digitale verktøy.

Habbo Hotell møter Hvite busser – skapte digital læringsarena
På det virtuelle nettstedet Habbo Hotell kan du skape din egen avatar og møte nye og gamle venner leser jeg i introduksjonen til dette virtuelle samfunnet, befolket hovedsakelig av tenåringer og barn skal vi tro Wikipedia (og det skal vi jo).

Stiftelsen Hvite busser ønsker å bevisstgjøre ungdom om menneskerettigheter og demokrati, og da gjelder det jo å oppsøke ungdommen der de er. Hvite busser etablerte sin egen avatar på Habbo. Annonsering av tid og sted for hvor de Hvite bussene kunne besøkes ble annonsert i forkant og resulterte i lange køer av små, virtuelle figurer som stod i kø for å komme inn og lære mer om hva som skjedde i Auschwitz. En læringsarena var skapt.  Pluss og minus om nettsamfunnet Habbo på Barnevakten.no

Blogginnlegg  om liknende tema:

Bruk av blogg endret undervisningen (del1)- Dei gode døma 2010

fotoblogg 3SF_IKT i undervisningBruk av blogg har endret undervisningen, kunne Brit-Iren Haavik fortelle. Sammen med klasse 3STF jobbet hun med klasseblogg i valgfritt programfag trykk og foto.

Den første terskelen med å jobbe med blogg er å være synlig, å la alt som skjer i klasserommet være synlig for verden der ute, fortalte Haavik i sitt foredrag på Dei gode døma. Elevene jobbet med foto som de la ut på bloggen, der de også måtte skrive en kommentar der de reflekterte over egne bilder, og dermed lærte mye om fotofaget underveis. Underveis opplevde elevene å få positive kommentarer fra fotografer som likte bildene deres. Å være synlig ble dermed en spore til innsats.

Det er mange problemstillinger som dukker opp i arbeidet med en blogg, og de tekniske problemene er kanskje de minste. Bruker du f.eks blogger.com kan du i løpet av kort tid finne fram til de viktigste funksjonene og komme i gang med egen blogging. Det er også mulig å lage flere blogger under den samme bloggen. Den enkleste måten å opprette elevblogger er kanskje å la elevene opprette egne blogger og legge inn lenke til disse fra klassebloggen. Opprett en gmail-konto som du kan bruke på bloggen din, og tenk litt gjennom hva bloggen skal brukes til, og hvilket navn den bør ha. Andre alternativ er wordpress.com som krever litt mer teknisk kompetanse.

For meg var foredraget en inspirerende introduksjon til hvordan blogg kan brukes som verktøy både i praktiske og teoretiske fag. Haavik delte både erfaringer fra det praktiske arbeidet, og hadde et meget bevisst forhold til hvordan bloggen skulle brukes – og ikke skal brukes. Selv var hun bevisst på at bloggen skulle være faglig, og at elevene kun la ut faglig materiale. Bloggen skulle også i navn og uttrykk avspeile faglig aktivitet. Hver blogg ble avsluttet ved skoleslutt, og ny klasseblogg opprettet for nytt elevkull. Lenke til den gamle bloggen ble liggende. Det er viktig at elever tar hensyn til personvern og opphavsrett ved en slik blogg. Ingen bilder skal legges ut uten at samtykke var gitt fra personer i bildet, og opphavsretten skal ikke brytes. Når elevene oppretter egne blogger betyr det imidlertid at læreren ikke har kontroll over elev-bloggene. Her må elevene selv ta ansvar.

Fordeler ved bruk av blogg i undervisningen

 • Elevene blir aktive – hver arbeidsøkt avsluttes med å skrive et innlegg til bloggen, skaper en merverdi i form av refleksjon og bruk av sammensatte tekster
 • Elevene bidrar selv med stoff i større grad enn i læreverktøy som Its learning og skaper dermed eget fagstoff
 • Elevene jobber med tekst i et praktisk fag – og synes det er gøy 🙂
 • Lærerens kommentarer til elever kan bli synlige for alle – flere kan lære
 • Kan bygge opp lenkesamlig til gode nettressurser – et  eget læreverk
 • Elevene stimuleres til å skrive engelsk – for å gjøre siden internasjonal og nå lesere utenfor Norge
 • Elevene bidro i arbeid med å utforme oppgaver
 • Elevene beveger seg fra passive konsumenter til aktive brukere: Prosumenter

Bruk av blogg i undervisningen, del 2

Se Brit-Iren Haavik sin egen presentasjon fra Dei Gode Døma 2010.

fotoblogg 2SF - IKT i undervisningSe nye elevblogger her:

Flere blogginnlegg om IKT i undervisning

Dei gode døma 2010 – Hva sa de om digitale verktøy, innovatører, delingskultur, blogg og pc i klasserommet

Dei gode døma er over og vi som deltok sitter igjen med ny lærdom tanker og erfaringer som vi kan ta med inn i en travel skolehverdag. Å utvikle en delingskultur » Du er hva du deler» er noen av inputene vi fikk. Under finner du et utvalg tema, tilfeldig satt sammen:

Digitale verktøy stimulerer til lærelyst!
Ungdom KAN konsentrere seg – gitt tilpasset stimuli – interessante oppgaver, utfordringer, oppgaver med interessante forutsetninger, utnytte deres kompetanse, hevdet trendanalytiker Ole Petter Nyhaug. Mens de sliter med konsentrasjon på skolen kan de sitte konsentrert foran datamaskinen i timer. Digitale verktøy stimulerer til lærelyst, særlig hos gutter som faller utenfor. Nyhaugs spådom er at framtidens satsingsområder innen spill kommer på to hovedområder:
1. Utdanning/ læring
2. bevegelsesspill som wii ++

Slipp innovatørene til!
Det er i klasserommet – i møte mellom lærer og elever – du finner den gode skolen. Det er lærere som våger å gjøre nye ting som driver skolen framover. Slipp innovatørene til – gi dem rom til å prøve og feile. Utvikling krever at skoleledelsen slipper litt taket og gir rom til initiativ nedenfra, rom til å lykkes, men også lov til å feile.

Bruk av blogg endret undervisningen
Bruk av blogg har endret undervisningen, kunne Brit-Iren Haavik fortelle. Sammen med klasse 3STF jobbet hun med klasseblogg i valgfritt programfag trykk og foto.
Les mer om bruk av blogg i undervisningen.

Sharing is caring
Det må etableres en delingskultur på skolene og i utdanningen. Lær av hverandre, fortell om dine egne suksesser og la andre ta del. Eksempler på at dette er en kultur under oppseiling er nettstedet del og bruk. Dei gode døma er også i seg selv et godt eksempel på at man får muligheten av å lære av kollegaer som har fått det til. Et godt eksempel på dette er 3sfts blogg for studiespesialisering formgiving.

Klasseledelse og pc-bruk
Pcens inntreden i klasserommet har gitt både muligheter og oppgitte elever og lærere. Det som skjer på Facebook viser seg å være mer interessant enn det som skjer i klasserommet!(?) Problemstillingen ble (som vanlig) tatt opp, og blant rådene som fulgte var disse:

 • bruk klasserommet konstruktivt, herunder innredning av klasserommet og hvordan du som lærer beveger deg i klassen.
 • Lag undervisningsopplegg som gir klare regler for når pc skal brukes og når den ikke skal brukes
 • Gi elevene ansvar – ta ikke fra dem ansvaret
 • Etabler regler – helst i samarbeid med elevene (elevene driver selv den strengeste selvjustis!)
 • Pc er mer enn en skrivemaskin. Ta den i bruk på en aktiv måte i innhenting av kilder, læring, felles opplegg som blogg, wiki etc.
 • Klasseledelse, klasseledelse, klasseledelse (som sjefene sa)
 • Les også bloggen skole 2.0 om en erfaren blogger på besøk i vg3-klasse:  Thomas Moen på besøk

  Les mer om disse sakene:
  Digitale verktøy stimulerer til lærelyst
  Bruk av blogg endret undervisningen
  Look to Norway for læring og undervisning

  På Del og bruk finner du denne lenkesamlingen:
  Oversikt over blogg-innlegg fra ”Dei gode døma”.