Fritt ord støtter samfunnsengasjerte blogger

Fritt ord har fordelt støtte til 16 samfunnsengasjerte «personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning. Tema spenner over fra innenfor feltene politikk, samfunn, miljø, helse og kultur og har tema fra litteratur, dataspill til politikk, humor og  Afghanistan. Halvparten av bloggene er nyetablerte, mens den andre halvparten er allerede etablerte blogger. Oversikt over bloggene finner du i Fritt ords artikkel Blogg – juryresultatet av Fritt Ords utlysning.

Reklamer