Søkemotoroptimalisering – SEO

Søkemotoroptimalisering handler om å bygge gode nettsteder for dine brukere. Hvilken informasjon er nyttig for leserne? Og hvilke ord vil leserne orientere seg etter? Dette vil jo variere avhengig av om vi henvender oss til et bredt publikum eller fagfolk som er kjent med fagterminologi. Et godt tips er å unngå «stammespråket» som bare interne  brukere forstår. Bruk i stedet triggerord, ord fra dagligtale som vi både bruker, forstår og søker etter. De vil hjelpe leseren å orientere seg i teksten, og det vil hjelpe søkemotoren å finne fram til gode nettsider. Hva er for eksempel triggerordene for dette tema? Er det SEO? Søkemotoroptimalisering? eller «synlig i google»? Kanskje ulike lesere søker etter ulike ord, da kan det være nyttig å bruke flere av disse ordene på siden.

Tittel, beskrivelse og nettadresse er den informasjonen Google viser fram når du søker etter et tema. Dette er også svært viktig informasjon til den som søker på Google – og din mulighet til å fortelle hva som finnes på nettopp denne siden. Bruk denne muligheten godt.  En presis og beskrivende tittel (title tag) vil fortelle både leseren og søkemotoren hva artikkelen handler om. Du har 66 tegn til disposisjon. Nettadressen (url) gir tillegginformasjon om nettstedet og innhold på siden. Rediger adressen på enkeltsider før publisering om nødvendig, pass på bruk av æ, ø og å. Beskrivelse av siden er din gyldne mulighet til å fortelle leseren hva som finnes på siden din. Du har 150 tegn til dette. Bruk muligheten til å informere. Som regel finnes et eget felt for beskrivelse av siden, evt se på dette som meta informasjon.

  • Tittel (title tag)
  • Beskrivelse (meta informasjon)
  • Nettadresse, domene og filnavn (url)

Her ser du resultatet når jeg søkte etter «søkemotoroptimalisering». Utsnittet gir informasjon om den siden som kom øverst i søk. Som du ser vil søkeordene bli uthevet, både i tittel, beskrivelse og i nettadresse.  Her har produsenten inkludert «SEO» og «synlighet i Google» som nøkkelinformasjon og mulige triggerord, og vil sannsynligvis få treff også på disse søkene.

Lenker er viktig for Google, og de aller fleste, mer enn 90 prosent, bruker Google når de gjennomfører søk på nett. Andre søkemotorer bruker samme prinsipp som Google, slik at det som er lurt i forhold til Google også er lurt i forhold til f.eks. Kvasir.  Søkemotoroptimalisering betyr derfor i klartekst å optimalisere i forhold til Google-søk.

Pagerank handler om et nettsteds lenkepopularitet. En lenke fra nettsted A til nettsted B tolkes som en «stemme» på nettsted B. Jo flere stemmer – dess bedre lenkepopularitet og dermed høyere rangering i Google. En stemme fra et populært nettsted gir ekstra god uttelling, og Google «elsker» sosiale medier, særlig Wikipedia, Facebook og Youtube. Pagerank er kort fortalt et system der antall lenker og lenkestruktur avgjør et nettsteds popularitet, og ifølge Ove Dalen er pagerank «selve kjernen til suksessen Google». Dette betyr at lenker både til og fra ditt eget nettsted vil gi deg høyere rangering på Google. Husk at også interne lenker på ditt eget nettsted gir uttelling. Det er fordi lenker mellom de ulike artiklene på et nettsted viser innholdsmessig dybde innenfor et tema, noe Google verdsetter høyt.

Gode lenketekster er et viktig ledd i denne prosessen. Gi lenkene dine meningsbærende navn, da hjelper du søkemotoren til å finne fram til din side. Det samme gjelder forøvrig filnavn, både på bilder og dokumenter du legger ut. «Klimarapport 2011» gir mer mening enn «klikk her», og Klimarapport_2011.pdf er et bedre filnavn enn f.eks «kl-o34520.pdf».

Bruk av æ-ø-å i nettadresser

Skriver man en tekst om f.eks søkemotoroptimalisering vil noen programmer omgjøre ø til en uforståelig rekke av tegn f.eks. ….37%k449….. Jeg har i flere sammenhenger spurt hvordan man skal forholde seg til bruk av æ, ø og å når man lager nettadresser, men har aldri fått noe godt svar på dette. Hvis du tar en titt på nettet vil du se at praksis varierer. Noen erstatter ø med o, mens andre rett og slett kutter ut disse bokstavene. Andre igjen beholder dem og sitter igjen med nettadresser som er uleselig. Nettsidene til NTNU er det eneste stedet jeg har funnet konkrete tips om hvordan bruke æ, ø og å.

Tips om søkemotoroptimalisering og hvordan skrive godt for nett

Det finnes uttallige både nettsider og bøker som gir gode tips om skriving på nett og søkemotoroptimalisering. I høyremargen på denne siden finner du lenker til noen av dem.

Reklamer

Søkemotoroptimalisering – tips til god lenkebruk

Fokus på innhold er viktig for å lage gode websider. God bruk av tittel, ingress og nettadresse gir god søkemotoroptimalisering og hjelper leserne å finne og orientere seg på siden. I tillegg er det viktig med god lenkebruk.

Gode og relevante lenker, gode lenketekster og lenker fra andre nettsteder er vanlige tips å få når man spør hvordan nettstedet kan bli mer synlig på google. Her kan det være lurt å være bevisst ulike lenker: Interne lenker på ditt eget nettsted, lenker til eksterne nettsteder og lenker fra eksterne nettsteder til ditt eget nettsted. Vi begynner med lenkene på vårt eget nettsted:

Hva er gode lenker?

I internetts spede begynnelse var det vanlig å skrive  «klikk her» for å forklare hvordan man skulle manøvrere i mylderet av hypertekster.  Hvem kan vite at lenken fører oss til et hotell i Paris?  Enda bedre er det hvis vi legger inn flere søkeord:  hotel nær Eifeltårnet i Paris – Frankrike Den siste lenken byr på flere aktuell søkerord, og i tillegg alternativ tekst når musen glir over. Det kan også være lurt å gi meningsbærende interne lenker på eget nettsted.  Dette er spesielt viktig når du legger interne lenker mellom ulike sider og artikler på ditt eget nettsted. God ankertekst med bevisst bruk av søkeord i teksten hjelper både google og brukerne til å finne fram til relevant informasjon.

Eksterne lenker og sosiale medier

Lenker fra andre nettsteder er viktig – det viser hvilken popularitet et nettsted har. Lenker fra store og tunge nettsted teller selvsagt mest, og noen av disse er de store sosiale nettsteden som er åpen for alle: Flickr, You Tube, Wikipedia, Facebook, Google er alle nettsteder som har en høy stjerne hos Google. Fornuftig bruk av disse, der du legger ut bilder, video etc og henter dem inn igjen til ditt eget nettsted kan være en lur måte å gjøre det på.  I det hele tatt lønner det seg å jobbe bevisst med lenker og å være synlig på andre medier.

Blogginnlegg  om liknende tema:

Les mer om søkemotoroptimalisering – SEO

Søkemotoroptimalisering – Synlig i Google med god og relevant tekst

Alle snakker om hvor viktig det er å gjøre de riktige tingene for å bli synlig i google, så jeg meldte meg på et kurs i søkemotoroptimalisering for å bli litt klokere. Her var det mange gode tips å hente, og mye informasjon å sortere. NTNU skriver også om søkemotoroptimalisering (SEO).

Bry deg bare om google

Leksjon 1 er at det bare er google som teller. Treff i google, betyr treff i kvasir og sammen har de godt over 90 % av søketrafikk. Det er altså her man satser.

Søkeord – begrep det søkes etter

Det er det viktig å bruke nøkkelordene for den virksomheten man faktisk driver, eller «triggerord» som det ofte blir kalt – de ordene det søkes etter. Søker folk etter «peis» hjelper det lite å ha «ildsted» som gjennomgangstema på sidene. Varierer man begrepsbruken, flere nøkkelord som beskriver samme tema, kan man også få treff på flere ulike søkeord. Google Adwords er et verktøy som kan hjelpe deg å sjekke hvilke søkeord som brukes.

God og relevant tekst teller

Mye, god og relevant tekst er altså viktig.  Og nå siden først dukker opp i google er det viktig at beskrivelsen av innholdet er fristende for leseren. Her er det viktig at du sjekker hva som faktisk står om virksomheten når den dukker opp i google, og endrer beskrivelsen hvis den er uforståelig. Bruk 40-66 tegn på en kort, informativ beskrivelse. Bruk gjerne nøkkelord i ulike varianter. Et godt tips er også at tekst på nett skal være mulig å skanne med blikket, slik at leseren raskt kan orientere seg i teksten. Skriv navn og uttrykk helt ut, og vær bevisst på å gi gode og utfyllende lenketekster. Lenk gjerne mellom egne artikler.

Tittel, beskrivelse og nettadresse

Tittel, beskrivelse av virksomheten og nettadresse utgjør sammen et viktig triangel for informasjon og for å være synlig i google.

Tittel

Det er viktig at tittelen er tydelig og forklarende for innholdet, slik at søkeren fort kan finne ut seg om dette er relevant informasjon. Viktigste søkeord først, bruk 40-66 tegn (innenfor det google viser) og ha unike titler for hver side.

Beskrivelse

Gi en god beskrivelse av innholdet på siden – god nok til at søkeren klikker seg inn. Gi en unik beskrivelse for hver side og bruk inntil 150 tegn.

Nettadresse

En kort, forklarende nettadresse som lett forteller både google og søkeren hva siden handler om. Bruk viktige søkeord. Det hjelper å være på et stort og anerkjent nettsted, som har tillit både hos google og bruekrne 🙂

kurset (anbefalt) ble forholdet mellom disse rangert slik:

1. Tittel: 30%
2. Beskrivelse 43 %
3. Nettadresse 21%

Statistikk og nettanalyse med Google Analytics

Google Analytics er et verktøy som hjelper deg å måle trafikken på nettsiden din. Her kan du finne statistikk for hvor stor trafikk du har, hvilke søkeord som brukes, hvor lenge leserne er inne på siden og hvor de klikker seg videre.

Blogginnlegg  om liknende tema:

Les mer om søkemotoroptimalisering:

  1. Roar Eriksens sjekkliste for søkemotoroptimalisering
  2. Dette søkte vi etter i 2010 – Kvasirs ti på topp

Miniguide til web 2.0

Web 2.0 har mange, gode muligheter til å finne fram og organisere informasjon samt publisere eget arbeid.  Gode guider til dette uendelige univers møtte vi på kurs i web 2.0 i Bergen, 6. november. Kurset er gull verd for oss som både skal finne nyttige verktøy for vår egen bruk av nettet, men også oppdra nye generasjoner til gode bruk av IKT som verktøy. Ja, for en ting var lærerne i salen enige om:  Selv om dagens ungdom er eksperter på Facebook og andre sosiale medier, har de bruk for opplæring i hvordan web 2.0 kan brukes på en konstruktiv måte i skolearbeidet.

Fotodeling
Jo Bjørnar Haugsenes viste oss hvordan expono kan brukes til plattform for fotodeling. Andre plattformer her kan være flickr eller picasa.  Et meget nyttig tips her var også pixelpipe, et verktøy som gjør det mulig å laste opp til flere av sidene dine samtidig. Tidsparing her! Les presentasjonen her.

Organisering av informasjon
Jan Arve Overland tok opp en del generelle diskusjoner rundt tema, og gikk dessuten systematisk gjennom en del nyttige verktøy på web blant annet innen søking og oppbevaring av informasjon. Mindomo.com er et verktøy til å jobbe med digitale tankekart.
Det viser seg at det finnes utallige verktøy for å organisere informasjon på nettet. Blant disse var Etherpad,  Netvibes og Diigo. Se også Overlands netvibeskonto og kurs i informasjonsferdigheter – etablering av Netvibes.
Ifølge Overland kan Zotero være et godt verktøy for lærere som vil ha orden og oversikt i sine nettarkiver, mens scrapbook og delicios kan være et greit verktøy for elver. Vil man introdusere dette i klasserommet er det uansett viktig å sette seg inn i verktøyet på forhånd.   Svend Andreas Horgen har skrevet mer om Etherpad.

Nettleksika ble diskutert, og konklusjonen var at både Store Norske leksikon og Wikipedia, særlig engelsk utgave, kan være gode kilder. Dagens tips var nok likevel å bruke Answers.com, som søker i ulike baser etter informasjon.

Faktasjekken og twitter
Christian Lura fra bt kunne fortelle hvordan twitter var et nyttig verktøy under arbeidet med faktasjekken i siste valgkamp. Politikernes utsagn ble hovedsakelig sjekket mot skriftlige kilder, og twitter fungerte som et verktøy som raskt kunne hjelpe journalistene til å spore opp gode kilder.

Søkemotorer
Vi har lett for å ty til Google for å søke etter informasjon. Ved å bruke denne søkemotoren utelukker vi i utgangspunktet 80-90 prosent av den informasjonen som ligger på nettet. Det kan derfor være nyttige å velge søkemotorer som er mer spesifikke i forhold til det området vi ønsker informasjon fra. Du kan gjennomføre egne nyhetssøk på google og Yahoo . Dagens tips her er at kvasir er best på norske nyheter. Mer om alt dette finner du i Overlands presentasjon på slideshare. Oppfordringen her er at vi alle oppretter en konto og deler med hverandre.

Prezi for lærere
Prezi er et presentasjonsverkøy som er gratis å bruke for lærere. Kilde: Les mer om verktøyet

Digitale læringsplattformer vs web 2.0
Hvordan utnyttes digitale læringsplattformer (LMS=Learning Management System) vs web 2.0 i undervisningssammenheng? Det er utgangspunktet for denne prosjektoppgaven.

Andre tips
Bli med i del og bruk og del erfaringer med andre lærere. Opprett en egen blogg og samle informasjon du vil ta vare på der. For de mer avanserte kan denne guiden til google wave være et nyttig tips til samordning av nettjenester. RSS er et nyttig redskap for å abonnere på informasjon på ulike sider, og slippe å gå inn og sjekke for hver gang.
For min egen del legger jeg til at det kan være lurt å sjekke ut flere søkemotorer enn Internet Explorer. Gode alternativ kan være Firefox elller Opera.