Hvis du var journalist i Jerusalem…?

Hvis du var journalist i Jerusalem …..?
– Hva ville du gjøre?
– Hvem kan du stole på?
– Hvilken historie vil du fortelle til verden????

Spillet Global Conflict: Palestine inviterer til å reflektere over disse spørsmålene og er etter min mening godt egnet til undervisning i skolen.

Global Conflict: Palestine er ett av flere spill utviklet av Serious Games, «en prisvindende udvikler af spil, simulationer og virtuelle verdener. Vores spilløsninger udmærker sig ved en stærk integration af lærings- og spilelementer, som understøtter den bedste mulige brugeroplevelse. Vi fokuserer hverken på teknologi eller idéer, men på brugeroplevelsen. Vi bruger teknologi til at bringe idéer til live, som kan give nye og engagerende læringsoplevelser

Se også Viddler.com

Reklamer

Barnas planet er digital

Husk å dataspille sammen med barna, oppfordrer Meditelistynest rådgiver i en kronikk der hun minner oss om at barnas planet er digital. Når barna fordyper seg i dataspill gjør de som barn skal gjøre, nemlig leke. Like naturlig som å ta barna med på museum og fotballkamp bør foreldre spille med barna sine, er oppfordringen. (anbefalt lesing)

SimSubSea er et nytt spill under utvikling som skal stimulere unge til å lære mer om undervannsteknologi. Hensikten er å stimulere unge til  å velge utdanning innen realfag.

– Vi utnytter bare den datakompetansen unge allerede har, ungdom behersker spillteknologi svært godt. Dataspill er derfor godt egnet til å stimulere de unges interesse for realfag. Norge trenger ingeniører av alle slag i framtiden, sa Tone Røkenes da hun presenterte planene for det nye undervannspillet på Dei Gode Døma 2011 i Bergen.

Med dette setter hun fingeren på et viktig punkt – generasjonen som vokser opp bor på den digitale planeten, og har allerede stor kompetanse på ulike digitale verktøy. Spørsmålet blir da hvordan vi kan utnytte dette også i skolesammenheng? Lærer elevene bedre når de kan bruke verktøy de er fortrolig med -nemlig IKT?

Hvordan bruke IKT smart for å gjøre læring i skolen bedre??? spør Senter for IKT i utdanningen i denne filmsnutten «Fremtiden starter nå»

Filmen er produsert av Senter for IKT i Utdanningen og ble blant annet vist på konferansen Dei Gode Døma 2011 – en konferanse for IKT i utdanning.

Flere filmer fra Senter for IKT i utdanningen.

Digitale fortellinger i undervisning og læring

Digitale fortellinger  er et godt verktøy for å undervise i både norsk og samfunnsfag. Det fortalte Hilde Elise Lundervold og Inga Heggstad fra Olsvikåsen vgs under Dei Gode Døma 2011.

Sammen med elever presenterte de to lærerne fire ulike prosjekter der elevene hadde fått i oppgave å lage digitale fortellinger. I det første prosjektet hadde elevene fått følgende oppgave: Fortell om noe som er viktig for deg. Vurderingskriterier var innhold, oppbygging og stemmebruk. Prosjekt nummer to ble knyttet til undervisning i samfunnsfag med fokus på velferdstaten. Her skulle elevene knytte sitt eget liv til velferdsstaten. Et problem med et slik tema kan selvsagt være at ikke alle elever har lyst å fortelle alt om sitt liv, fordelen er kanskje at elevene må reflektere over ting rundt seg som de kanskje tar for gitt, skole, helse, utdanning osv. Hvordan ville dette vært i et annet samfunn?

– Jeg brukte lang tid på manus og måtte tenke gjennom hvordan velferdsstaten kunne knyttes til mitt liv. Heldigvis hadde jeg en litt spesiell opplevelse som jeg kunne begynne filmen med, fortalte en av elevene.

I prosjekt tre skulle elevene presentere en historisk person, mens det fjerde prosjektet utfordret elevene til å finne fire dikt, eller utdrag fra fire dikt som skulle settes sammen til en tekst hvor man deretter skulle sette til lyd og bilder.  Diktene kunne ha felles tema, felles sjanger, felles tidsepoke eller være dikt fra en valgt forfatter.

Fra dikt til skrekkfilm

Mange flotte prosjekter ble presentert og vi fikk se flere filmer som elevene hadde laget. En gruppe hadde satt sammen flere dikt som hadde døden som felles tema. De brukte blant annet fargekonstrast med svart og hvitt for å bygge under stemningen i diktene. En annen gruppe hadde laget en stop motion film hvor elevene hadde satt sammen elementer fra fire dikt av Gunvor Hofmo. Elevene forteller selv:

– Vi hadde alltid hatt lyst til å lage en skrekkfilm, og gikk på biblioteket for å finne en forfatter som passet, vi fikk tips om Gunvor Hofmo og syntes hennes dikt passet godt.

Hva lærte elevene?

Elevene gikk i gang med storyboard og brukte samskrivingsverktøyet ”typewithme” for å samarbeide om å skrive et manus til fortellingen. Deretter gikk de i gang med fotografering – mer enn 2000 foto ble satt sammen til en stop motion film hvor elevene gjennom valg av sted, stemning, kostymer og andre virkemidler fikk fram en stemning som gjennom deres tolking uttrykte stemningen i diktene (som de med egne stemmer leste høyt på filmen)  – og jeg tror jeg tør si at de fleste i salen ble grepet av denne fortellingen.  Og hva lærte elevene?

  • Vi lærte om forfatteren og tema, vi måtte sette oss inn i dette
  • Gjenskape en sinnstemning – en følelse fra et dikt (og at det er gøy å filme følelser)
  • Å lage et visuelt uttrykk
  • Planlegge og sette av tid til prosjektet (fritid – hva er det???)
  • Bilde bruk og rettigheter til foto og tekster
  • Photoshop som verktøy
  • Og ikke minst at det er kaldt å gå barføtt i snø under fotografering

Det som ellers gikk igjen under presentasjonen fra andre elever var at læringsutbytte var stor – tema de har jobbet med på denne måten husker de mye bedre etterpå. Elevene var også samstemmige om at det som tok lengst tid var å lage manus, mens det å sette sammen tekst og bilder (avhengig av ambisjoner) gikk relativt greit. De hadde også lært av presentasjonene til de andre elevene i klassen.

Hva er digitale fortellinger?

Digitale fortellinger er samensatte tekster i form av tekst, lyd og bilder. Flere sjangere blandes sammen og digitale fortellinger har ofte en dokumentarisk form, med korte historier som er et personlige produkt av den som forteller historien. Egne foto, egen lyd og egen stemme er vanlige elementer i denne sjangeren som er inspirert av ”Giving Voice”.  I utgangspunktet er dette en fortelling du selv forteller, rundt 300 ord og en tidsramme på 3 minutter kan være passelig. Stemmebruk – bruk av følelser – kan være et godt virkemiddel. Nødvendig verktøy kan være pc, mikrofon. Windows MovieMaker eller Photostory er redigeringsverktøy som egner seg og som elevene fort lærer å bruke.

Ressurssider

Digitale fortellinger som kan gi inspirasjon kan du se på digitalefortellinger.com

Se også tips og triks om IKT  og digitale fortellinger på skranevatnetikttips.wikispaces.com

Digitale fortellinger

Flere artikler om IKT i undervisning

Les mer om Dei Gode Døma

Assassins Creed 2 ble undervisning i historie

Magnus Henrik Sandberg brukte Assassins Creed 2 til undervisning i historie i emnet renessansen. Spill-opplegget fikk IKT-pris på D&B-konferansen. Filmen viser hvordan spillet ble brukt til å skrive artikler om ulike tema i historie.  Les om Spill og læring på Magnushs’s Blog.
Se filmen og bli inpirert

Blogginnlegg om liknende tema:

Les mer om dataspill i undervisning

Kan dataspill være samfunnskritiske?

Kan dataspill være samfunnskritiske? Dette er spørsmålet som Spillpikene, en blogg drevet av gamerne Maren Agdestein, Linn Søvig, Marianne Hagland Westerlund og Hedvig Myklebust, forsøker å finne ut av nå for tida. Alle fire har bakgrunn i spillforskning, og om en leser bloggpostene deres blir det kjapt klart at Spillpikene opptas av andre ting enn tradisjonelle spillnettsteder.

Erfaren blogger i klasserommet

Bjørn Tomren har hatt besøk av en erfaren blogger i sin VG3-klasse. Les hele artikkelen om Thomas Moen på  besøk.

Les også hvordan Brit-Iren Haavik brukte blogg i sin undervisning:
Bruk av blogg endret undervisningen

Søkemotoroptimalisering – tips til god lenkebruk

Fokus på innhold er viktig for å lage gode websider. God bruk av tittel, ingress og nettadresse gir god søkemotoroptimalisering og hjelper leserne å finne og orientere seg på siden. I tillegg er det viktig med god lenkebruk.

Gode og relevante lenker, gode lenketekster og lenker fra andre nettsteder er vanlige tips å få når man spør hvordan nettstedet kan bli mer synlig på google. Her kan det være lurt å være bevisst ulike lenker: Interne lenker på ditt eget nettsted, lenker til eksterne nettsteder og lenker fra eksterne nettsteder til ditt eget nettsted. Vi begynner med lenkene på vårt eget nettsted:

Hva er gode lenker?

I internetts spede begynnelse var det vanlig å skrive  «klikk her» for å forklare hvordan man skulle manøvrere i mylderet av hypertekster.  Hvem kan vite at lenken fører oss til et hotell i Paris?  Enda bedre er det hvis vi legger inn flere søkeord:  hotel nær Eifeltårnet i Paris – Frankrike Den siste lenken byr på flere aktuell søkerord, og i tillegg alternativ tekst når musen glir over. Det kan også være lurt å gi meningsbærende interne lenker på eget nettsted.  Dette er spesielt viktig når du legger interne lenker mellom ulike sider og artikler på ditt eget nettsted. God ankertekst med bevisst bruk av søkeord i teksten hjelper både google og brukerne til å finne fram til relevant informasjon.

Eksterne lenker og sosiale medier

Lenker fra andre nettsteder er viktig – det viser hvilken popularitet et nettsted har. Lenker fra store og tunge nettsted teller selvsagt mest, og noen av disse er de store sosiale nettsteden som er åpen for alle: Flickr, You Tube, Wikipedia, Facebook, Google er alle nettsteder som har en høy stjerne hos Google. Fornuftig bruk av disse, der du legger ut bilder, video etc og henter dem inn igjen til ditt eget nettsted kan være en lur måte å gjøre det på.  I det hele tatt lønner det seg å jobbe bevisst med lenker og å være synlig på andre medier.

Blogginnlegg  om liknende tema:

Les mer om søkemotoroptimalisering – SEO

Søkemotoroptimalisering – Synlig i Google med god og relevant tekst

Alle snakker om hvor viktig det er å gjøre de riktige tingene for å bli synlig i google, så jeg meldte meg på et kurs i søkemotoroptimalisering for å bli litt klokere. Her var det mange gode tips å hente, og mye informasjon å sortere. NTNU skriver også om søkemotoroptimalisering (SEO).

Bry deg bare om google

Leksjon 1 er at det bare er google som teller. Treff i google, betyr treff i kvasir og sammen har de godt over 90 % av søketrafikk. Det er altså her man satser.

Søkeord – begrep det søkes etter

Det er det viktig å bruke nøkkelordene for den virksomheten man faktisk driver, eller «triggerord» som det ofte blir kalt – de ordene det søkes etter. Søker folk etter «peis» hjelper det lite å ha «ildsted» som gjennomgangstema på sidene. Varierer man begrepsbruken, flere nøkkelord som beskriver samme tema, kan man også få treff på flere ulike søkeord. Google Adwords er et verktøy som kan hjelpe deg å sjekke hvilke søkeord som brukes.

God og relevant tekst teller

Mye, god og relevant tekst er altså viktig.  Og nå siden først dukker opp i google er det viktig at beskrivelsen av innholdet er fristende for leseren. Her er det viktig at du sjekker hva som faktisk står om virksomheten når den dukker opp i google, og endrer beskrivelsen hvis den er uforståelig. Bruk 40-66 tegn på en kort, informativ beskrivelse. Bruk gjerne nøkkelord i ulike varianter. Et godt tips er også at tekst på nett skal være mulig å skanne med blikket, slik at leseren raskt kan orientere seg i teksten. Skriv navn og uttrykk helt ut, og vær bevisst på å gi gode og utfyllende lenketekster. Lenk gjerne mellom egne artikler.

Tittel, beskrivelse og nettadresse

Tittel, beskrivelse av virksomheten og nettadresse utgjør sammen et viktig triangel for informasjon og for å være synlig i google.

Tittel

Det er viktig at tittelen er tydelig og forklarende for innholdet, slik at søkeren fort kan finne ut seg om dette er relevant informasjon. Viktigste søkeord først, bruk 40-66 tegn (innenfor det google viser) og ha unike titler for hver side.

Beskrivelse

Gi en god beskrivelse av innholdet på siden – god nok til at søkeren klikker seg inn. Gi en unik beskrivelse for hver side og bruk inntil 150 tegn.

Nettadresse

En kort, forklarende nettadresse som lett forteller både google og søkeren hva siden handler om. Bruk viktige søkeord. Det hjelper å være på et stort og anerkjent nettsted, som har tillit både hos google og bruekrne 🙂

kurset (anbefalt) ble forholdet mellom disse rangert slik:

1. Tittel: 30%
2. Beskrivelse 43 %
3. Nettadresse 21%

Statistikk og nettanalyse med Google Analytics

Google Analytics er et verktøy som hjelper deg å måle trafikken på nettsiden din. Her kan du finne statistikk for hvor stor trafikk du har, hvilke søkeord som brukes, hvor lenge leserne er inne på siden og hvor de klikker seg videre.

Blogginnlegg  om liknende tema:

Les mer om søkemotoroptimalisering:

  1. Roar Eriksens sjekkliste for søkemotoroptimalisering
  2. Dette søkte vi etter i 2010 – Kvasirs ti på topp

Democratic Voice of Burma starter live tv

Democratic Voice of Burma sender fra Oslo og følger situasjonen i Burma fra dag til dag. Stasjonen har omtrent 100 journalister som rapporterer inne fra Burma og starter nå live-tv sendinger.

Opprop for Wikileaks

Journalists from 40 countries join in support for WikiLeaks

Journalists from every region of the world have joined together to support the whistle-blowing organization Wikileaks and its founder Julian Assange who, they say, have provided an extraordinary resource for journalists around the world and made «an outstanding contribution to transparency and accountability on the Afghanistan and Iraq Wars».