Assassins Creed 2 ble undervisning i historie

Magnus Henrik Sandberg brukte Assassins Creed 2 til undervisning i historie i emnet renessansen. Spill-opplegget fikk IKT-pris på D&B-konferansen. Filmen viser hvordan spillet ble brukt til å skrive artikler om ulike tema i historie.  Les om Spill og læring på Magnushs’s Blog.
Se filmen og bli inpirert

Blogginnlegg om liknende tema:

Les mer om dataspill i undervisning

Reklamer

Erfaren blogger i klasserommet

Bjørn Tomren har hatt besøk av en erfaren blogger i sin VG3-klasse. Les hele artikkelen om Thomas Moen på  besøk.

Les også hvordan Brit-Iren Haavik brukte blogg i sin undervisning:
Bruk av blogg endret undervisningen

Søkemotoroptimalisering – tips til god lenkebruk

Fokus på innhold er viktig for å lage gode websider. God bruk av tittel, ingress og nettadresse gir god søkemotoroptimalisering og hjelper leserne å finne og orientere seg på siden. I tillegg er det viktig med god lenkebruk.

Gode og relevante lenker, gode lenketekster og lenker fra andre nettsteder er vanlige tips å få når man spør hvordan nettstedet kan bli mer synlig på google. Her kan det være lurt å være bevisst ulike lenker: Interne lenker på ditt eget nettsted, lenker til eksterne nettsteder og lenker fra eksterne nettsteder til ditt eget nettsted. Vi begynner med lenkene på vårt eget nettsted:

Hva er gode lenker?

I internetts spede begynnelse var det vanlig å skrive  «klikk her» for å forklare hvordan man skulle manøvrere i mylderet av hypertekster.  Hvem kan vite at lenken fører oss til et hotell i Paris?  Enda bedre er det hvis vi legger inn flere søkeord:  hotel nær Eifeltårnet i Paris – Frankrike Den siste lenken byr på flere aktuell søkerord, og i tillegg alternativ tekst når musen glir over. Det kan også være lurt å gi meningsbærende interne lenker på eget nettsted.  Dette er spesielt viktig når du legger interne lenker mellom ulike sider og artikler på ditt eget nettsted. God ankertekst med bevisst bruk av søkeord i teksten hjelper både google og brukerne til å finne fram til relevant informasjon.

Eksterne lenker og sosiale medier

Lenker fra andre nettsteder er viktig – det viser hvilken popularitet et nettsted har. Lenker fra store og tunge nettsted teller selvsagt mest, og noen av disse er de store sosiale nettsteden som er åpen for alle: Flickr, You Tube, Wikipedia, Facebook, Google er alle nettsteder som har en høy stjerne hos Google. Fornuftig bruk av disse, der du legger ut bilder, video etc og henter dem inn igjen til ditt eget nettsted kan være en lur måte å gjøre det på.  I det hele tatt lønner det seg å jobbe bevisst med lenker og å være synlig på andre medier.

Blogginnlegg  om liknende tema:

Les mer om søkemotoroptimalisering – SEO

Søkemotoroptimalisering – Synlig i Google med god og relevant tekst

Alle snakker om hvor viktig det er å gjøre de riktige tingene for å bli synlig i google, så jeg meldte meg på et kurs i søkemotoroptimalisering for å bli litt klokere. Her var det mange gode tips å hente, og mye informasjon å sortere. NTNU skriver også om søkemotoroptimalisering (SEO).

Bry deg bare om google

Leksjon 1 er at det bare er google som teller. Treff i google, betyr treff i kvasir og sammen har de godt over 90 % av søketrafikk. Det er altså her man satser.

Søkeord – begrep det søkes etter

Det er det viktig å bruke nøkkelordene for den virksomheten man faktisk driver, eller «triggerord» som det ofte blir kalt – de ordene det søkes etter. Søker folk etter «peis» hjelper det lite å ha «ildsted» som gjennomgangstema på sidene. Varierer man begrepsbruken, flere nøkkelord som beskriver samme tema, kan man også få treff på flere ulike søkeord. Google Adwords er et verktøy som kan hjelpe deg å sjekke hvilke søkeord som brukes.

God og relevant tekst teller

Mye, god og relevant tekst er altså viktig.  Og nå siden først dukker opp i google er det viktig at beskrivelsen av innholdet er fristende for leseren. Her er det viktig at du sjekker hva som faktisk står om virksomheten når den dukker opp i google, og endrer beskrivelsen hvis den er uforståelig. Bruk 40-66 tegn på en kort, informativ beskrivelse. Bruk gjerne nøkkelord i ulike varianter. Et godt tips er også at tekst på nett skal være mulig å skanne med blikket, slik at leseren raskt kan orientere seg i teksten. Skriv navn og uttrykk helt ut, og vær bevisst på å gi gode og utfyllende lenketekster. Lenk gjerne mellom egne artikler.

Tittel, beskrivelse og nettadresse

Tittel, beskrivelse av virksomheten og nettadresse utgjør sammen et viktig triangel for informasjon og for å være synlig i google.

Tittel

Det er viktig at tittelen er tydelig og forklarende for innholdet, slik at søkeren fort kan finne ut seg om dette er relevant informasjon. Viktigste søkeord først, bruk 40-66 tegn (innenfor det google viser) og ha unike titler for hver side.

Beskrivelse

Gi en god beskrivelse av innholdet på siden – god nok til at søkeren klikker seg inn. Gi en unik beskrivelse for hver side og bruk inntil 150 tegn.

Nettadresse

En kort, forklarende nettadresse som lett forteller både google og søkeren hva siden handler om. Bruk viktige søkeord. Det hjelper å være på et stort og anerkjent nettsted, som har tillit både hos google og bruekrne 🙂

kurset (anbefalt) ble forholdet mellom disse rangert slik:

1. Tittel: 30%
2. Beskrivelse 43 %
3. Nettadresse 21%

Statistikk og nettanalyse med Google Analytics

Google Analytics er et verktøy som hjelper deg å måle trafikken på nettsiden din. Her kan du finne statistikk for hvor stor trafikk du har, hvilke søkeord som brukes, hvor lenge leserne er inne på siden og hvor de klikker seg videre.

Blogginnlegg  om liknende tema:

Les mer om søkemotoroptimalisering:

 1. Roar Eriksens sjekkliste for søkemotoroptimalisering
 2. Dette søkte vi etter i 2010 – Kvasirs ti på topp

Læringsplattform eller web 2.0?

Jeg fant denne lenken til en prosjektrapport om bruk av digitale læringsplattformer (LMS)  i forhold til bruk av web 2.0 som pedagogisk verktøy.

Digitale verktøy stimulerer til lærelyst – Dei gode døma 2010

Ingen vet hvordan verden ser ut i 2071, og hvilken kunnskap som trengs i samfunnet da. Kontinuerlig læring og utvikling er det viktigste: Stimuler elevenes kreativitet! mener trendanalytiker Ole Petter Nyhaug.

Ungdom KAN konsentrere seg – gitt tilpasset stimuli og interessante oppgaver, og bruk av digitale verktøy stimulerer til lærelyst, særlig hos gutter som faller utenfor. Nyhaugs spådom er at framtidens satsingsområder fra blant annet Sony og Nintendo, ledende spillutviklere, ikke vil komme innen skytespill, men innen to hovedområder:
1. Utdanning/ læring
2. Bevegelsesspill som wii ++

Dette er interessante tanker, og jeg håper Nyhaug har rett. Jeg ønsker en utvidet bruk av digitale verktøy velkommen til skolen, og håper at både lærere, og ikke minst foreldre, vil ta imot en slik utvikling på en positiv måte. Spill er kultur og i likhet med bøker, filmer, aviser og tv finnes det spill med både god og dårlig kvalitet. Men det åpner også mulighet for læring på mange felter. Foreløpig står vi bare ved terskelen av de muligheter innføring av pc i klasserommet vil føre til i framtiden. Som digitale innvandrere sliter vi lærere med å tilegne oss nye verktøy og finne bruksområder som kan øke aktivitet og læring i klasserommet. De beste rådene er da: Slipp elevene til!
Våg å slippe kontrollen. Fokuser på den gode historiefortellingen. Legg vekt på prosessen, kildebruk, innhenting av informasjon, kommunikasjon og interaksjon, men la elevene være eksperter på de digitale verktøy.

Habbo Hotell møter Hvite busser – skapte digital læringsarena
På det virtuelle nettstedet Habbo Hotell kan du skape din egen avatar og møte nye og gamle venner leser jeg i introduksjonen til dette virtuelle samfunnet, befolket hovedsakelig av tenåringer og barn skal vi tro Wikipedia (og det skal vi jo).

Stiftelsen Hvite busser ønsker å bevisstgjøre ungdom om menneskerettigheter og demokrati, og da gjelder det jo å oppsøke ungdommen der de er. Hvite busser etablerte sin egen avatar på Habbo. Annonsering av tid og sted for hvor de Hvite bussene kunne besøkes ble annonsert i forkant og resulterte i lange køer av små, virtuelle figurer som stod i kø for å komme inn og lære mer om hva som skjedde i Auschwitz. En læringsarena var skapt.  Pluss og minus om nettsamfunnet Habbo på Barnevakten.no

Blogginnlegg  om liknende tema:

Bruk av blogg endret undervisningen (del1)- Dei gode døma 2010

fotoblogg 3SF_IKT i undervisningBruk av blogg har endret undervisningen, kunne Brit-Iren Haavik fortelle. Sammen med klasse 3STF jobbet hun med klasseblogg i valgfritt programfag trykk og foto.

Den første terskelen med å jobbe med blogg er å være synlig, å la alt som skjer i klasserommet være synlig for verden der ute, fortalte Haavik i sitt foredrag på Dei gode døma. Elevene jobbet med foto som de la ut på bloggen, der de også måtte skrive en kommentar der de reflekterte over egne bilder, og dermed lærte mye om fotofaget underveis. Underveis opplevde elevene å få positive kommentarer fra fotografer som likte bildene deres. Å være synlig ble dermed en spore til innsats.

Det er mange problemstillinger som dukker opp i arbeidet med en blogg, og de tekniske problemene er kanskje de minste. Bruker du f.eks blogger.com kan du i løpet av kort tid finne fram til de viktigste funksjonene og komme i gang med egen blogging. Det er også mulig å lage flere blogger under den samme bloggen. Den enkleste måten å opprette elevblogger er kanskje å la elevene opprette egne blogger og legge inn lenke til disse fra klassebloggen. Opprett en gmail-konto som du kan bruke på bloggen din, og tenk litt gjennom hva bloggen skal brukes til, og hvilket navn den bør ha. Andre alternativ er wordpress.com som krever litt mer teknisk kompetanse.

For meg var foredraget en inspirerende introduksjon til hvordan blogg kan brukes som verktøy både i praktiske og teoretiske fag. Haavik delte både erfaringer fra det praktiske arbeidet, og hadde et meget bevisst forhold til hvordan bloggen skulle brukes – og ikke skal brukes. Selv var hun bevisst på at bloggen skulle være faglig, og at elevene kun la ut faglig materiale. Bloggen skulle også i navn og uttrykk avspeile faglig aktivitet. Hver blogg ble avsluttet ved skoleslutt, og ny klasseblogg opprettet for nytt elevkull. Lenke til den gamle bloggen ble liggende. Det er viktig at elever tar hensyn til personvern og opphavsrett ved en slik blogg. Ingen bilder skal legges ut uten at samtykke var gitt fra personer i bildet, og opphavsretten skal ikke brytes. Når elevene oppretter egne blogger betyr det imidlertid at læreren ikke har kontroll over elev-bloggene. Her må elevene selv ta ansvar.

Fordeler ved bruk av blogg i undervisningen

 • Elevene blir aktive – hver arbeidsøkt avsluttes med å skrive et innlegg til bloggen, skaper en merverdi i form av refleksjon og bruk av sammensatte tekster
 • Elevene bidrar selv med stoff i større grad enn i læreverktøy som Its learning og skaper dermed eget fagstoff
 • Elevene jobber med tekst i et praktisk fag – og synes det er gøy 🙂
 • Lærerens kommentarer til elever kan bli synlige for alle – flere kan lære
 • Kan bygge opp lenkesamlig til gode nettressurser – et  eget læreverk
 • Elevene stimuleres til å skrive engelsk – for å gjøre siden internasjonal og nå lesere utenfor Norge
 • Elevene bidro i arbeid med å utforme oppgaver
 • Elevene beveger seg fra passive konsumenter til aktive brukere: Prosumenter

Bruk av blogg i undervisningen, del 2

Se Brit-Iren Haavik sin egen presentasjon fra Dei Gode Døma 2010.

fotoblogg 2SF - IKT i undervisningSe nye elevblogger her:

Flere blogginnlegg om IKT i undervisning

Dei gode døma 2010 – Hva sa de om digitale verktøy, innovatører, delingskultur, blogg og pc i klasserommet

Dei gode døma er over og vi som deltok sitter igjen med ny lærdom tanker og erfaringer som vi kan ta med inn i en travel skolehverdag. Å utvikle en delingskultur » Du er hva du deler» er noen av inputene vi fikk. Under finner du et utvalg tema, tilfeldig satt sammen:

Digitale verktøy stimulerer til lærelyst!
Ungdom KAN konsentrere seg – gitt tilpasset stimuli – interessante oppgaver, utfordringer, oppgaver med interessante forutsetninger, utnytte deres kompetanse, hevdet trendanalytiker Ole Petter Nyhaug. Mens de sliter med konsentrasjon på skolen kan de sitte konsentrert foran datamaskinen i timer. Digitale verktøy stimulerer til lærelyst, særlig hos gutter som faller utenfor. Nyhaugs spådom er at framtidens satsingsområder innen spill kommer på to hovedområder:
1. Utdanning/ læring
2. bevegelsesspill som wii ++

Slipp innovatørene til!
Det er i klasserommet – i møte mellom lærer og elever – du finner den gode skolen. Det er lærere som våger å gjøre nye ting som driver skolen framover. Slipp innovatørene til – gi dem rom til å prøve og feile. Utvikling krever at skoleledelsen slipper litt taket og gir rom til initiativ nedenfra, rom til å lykkes, men også lov til å feile.

Bruk av blogg endret undervisningen
Bruk av blogg har endret undervisningen, kunne Brit-Iren Haavik fortelle. Sammen med klasse 3STF jobbet hun med klasseblogg i valgfritt programfag trykk og foto.
Les mer om bruk av blogg i undervisningen.

Sharing is caring
Det må etableres en delingskultur på skolene og i utdanningen. Lær av hverandre, fortell om dine egne suksesser og la andre ta del. Eksempler på at dette er en kultur under oppseiling er nettstedet del og bruk. Dei gode døma er også i seg selv et godt eksempel på at man får muligheten av å lære av kollegaer som har fått det til. Et godt eksempel på dette er 3sfts blogg for studiespesialisering formgiving.

Klasseledelse og pc-bruk
Pcens inntreden i klasserommet har gitt både muligheter og oppgitte elever og lærere. Det som skjer på Facebook viser seg å være mer interessant enn det som skjer i klasserommet!(?) Problemstillingen ble (som vanlig) tatt opp, og blant rådene som fulgte var disse:

 • bruk klasserommet konstruktivt, herunder innredning av klasserommet og hvordan du som lærer beveger deg i klassen.
 • Lag undervisningsopplegg som gir klare regler for når pc skal brukes og når den ikke skal brukes
 • Gi elevene ansvar – ta ikke fra dem ansvaret
 • Etabler regler – helst i samarbeid med elevene (elevene driver selv den strengeste selvjustis!)
 • Pc er mer enn en skrivemaskin. Ta den i bruk på en aktiv måte i innhenting av kilder, læring, felles opplegg som blogg, wiki etc.
 • Klasseledelse, klasseledelse, klasseledelse (som sjefene sa)
 • Les også bloggen skole 2.0 om en erfaren blogger på besøk i vg3-klasse:  Thomas Moen på besøk

  Les mer om disse sakene:
  Digitale verktøy stimulerer til lærelyst
  Bruk av blogg endret undervisningen
  Look to Norway for læring og undervisning

  På Del og bruk finner du denne lenkesamlingen:
  Oversikt over blogg-innlegg fra ”Dei gode døma”.

  Miniguide til web 2.0

  Web 2.0 har mange, gode muligheter til å finne fram og organisere informasjon samt publisere eget arbeid.  Gode guider til dette uendelige univers møtte vi på kurs i web 2.0 i Bergen, 6. november. Kurset er gull verd for oss som både skal finne nyttige verktøy for vår egen bruk av nettet, men også oppdra nye generasjoner til gode bruk av IKT som verktøy. Ja, for en ting var lærerne i salen enige om:  Selv om dagens ungdom er eksperter på Facebook og andre sosiale medier, har de bruk for opplæring i hvordan web 2.0 kan brukes på en konstruktiv måte i skolearbeidet.

  Fotodeling
  Jo Bjørnar Haugsenes viste oss hvordan expono kan brukes til plattform for fotodeling. Andre plattformer her kan være flickr eller picasa.  Et meget nyttig tips her var også pixelpipe, et verktøy som gjør det mulig å laste opp til flere av sidene dine samtidig. Tidsparing her! Les presentasjonen her.

  Organisering av informasjon
  Jan Arve Overland tok opp en del generelle diskusjoner rundt tema, og gikk dessuten systematisk gjennom en del nyttige verktøy på web blant annet innen søking og oppbevaring av informasjon. Mindomo.com er et verktøy til å jobbe med digitale tankekart.
  Det viser seg at det finnes utallige verktøy for å organisere informasjon på nettet. Blant disse var Etherpad,  Netvibes og Diigo. Se også Overlands netvibeskonto og kurs i informasjonsferdigheter – etablering av Netvibes.
  Ifølge Overland kan Zotero være et godt verktøy for lærere som vil ha orden og oversikt i sine nettarkiver, mens scrapbook og delicios kan være et greit verktøy for elver. Vil man introdusere dette i klasserommet er det uansett viktig å sette seg inn i verktøyet på forhånd.   Svend Andreas Horgen har skrevet mer om Etherpad.

  Nettleksika ble diskutert, og konklusjonen var at både Store Norske leksikon og Wikipedia, særlig engelsk utgave, kan være gode kilder. Dagens tips var nok likevel å bruke Answers.com, som søker i ulike baser etter informasjon.

  Faktasjekken og twitter
  Christian Lura fra bt kunne fortelle hvordan twitter var et nyttig verktøy under arbeidet med faktasjekken i siste valgkamp. Politikernes utsagn ble hovedsakelig sjekket mot skriftlige kilder, og twitter fungerte som et verktøy som raskt kunne hjelpe journalistene til å spore opp gode kilder.

  Søkemotorer
  Vi har lett for å ty til Google for å søke etter informasjon. Ved å bruke denne søkemotoren utelukker vi i utgangspunktet 80-90 prosent av den informasjonen som ligger på nettet. Det kan derfor være nyttige å velge søkemotorer som er mer spesifikke i forhold til det området vi ønsker informasjon fra. Du kan gjennomføre egne nyhetssøk på google og Yahoo . Dagens tips her er at kvasir er best på norske nyheter. Mer om alt dette finner du i Overlands presentasjon på slideshare. Oppfordringen her er at vi alle oppretter en konto og deler med hverandre.

  Prezi for lærere
  Prezi er et presentasjonsverkøy som er gratis å bruke for lærere. Kilde: Les mer om verktøyet

  Digitale læringsplattformer vs web 2.0
  Hvordan utnyttes digitale læringsplattformer (LMS=Learning Management System) vs web 2.0 i undervisningssammenheng? Det er utgangspunktet for denne prosjektoppgaven.

  Andre tips
  Bli med i del og bruk og del erfaringer med andre lærere. Opprett en egen blogg og samle informasjon du vil ta vare på der. For de mer avanserte kan denne guiden til google wave være et nyttig tips til samordning av nettjenester. RSS er et nyttig redskap for å abonnere på informasjon på ulike sider, og slippe å gå inn og sjekke for hver gang.
  For min egen del legger jeg til at det kan være lurt å sjekke ut flere søkemotorer enn Internet Explorer. Gode alternativ kan være Firefox elller Opera.